WPC äänibalanssin paratelua

WPC koneissa on kolme kaiutinta: yksi iso kabinetin pohjalla ja kaksi pienempää taulun alareunassa. Oikeanpuoleinen pikkukaiutin on sarjakondensaattorin avulla kytketty toistamaan vain korkeita ääniä. Kaksi muuta toistaa koko äänialueen.

Kotikäytössä, kohtuullisen hiljaisella voimakkuudella äänikuva painottuu pelkästään taulun kaiuttimille. Kabinetin pohjalla oleva kaiutin ei juuri kuulu. Tämä huonontaa matalien äänten toistoa. Esimerkiksi Twilight Zonessa ei bassoja tahdo kuulua lainkaan pienillä voimakkuuksilla.

Lisäämällä pari vastusta kytkentään, saadaan kabinetin kaiuttimelle ohjattua enemmän tehoa kuin taulun kaiuttimille. Näin paranee matalien äänten toisto, ja pelin äänet saavat lisää syvyyttä.


Kytkentäkaavio ennen ja jälkeen

Taulun kaiuttimet ovat keskenään rinnakkain, oikeanpuoleisesta on suodatettu matalat äänet pois 10 uF kondensaattorilla. Niiden kanssa sarjassa on kabinetin kaiutin. Kytkennässä on lisätty 4.7 ohmin vastus taulun kaiuttimien rinnalle. Se pienentää niille jäävää osuutta äänistä ja kasvattaa kabinetin kaiuttimelle menevää tehoa. Korkeita ääniä vaimennetaan vielä toisella, oikeanpuoleisen kaiuttimen kanssa sarjaan kytketyllä 4.7 ohmin vastuksella.


Vastusten lisäys kaiuttimille

Vasemman kaiuttimen rinnalle on lisätty vastus juottamalla se suoraan kaiuttimen juotoskorvakkeisiin. Oikeanpuoleisen kaiuttimen kytkentäkondensaattori on irrotettu toisesta päästään ja kytketty vastus väliin.

Vastusten lisäämisen jälkeen taulun kaiuttimien ääni hiljenee hieman. Voimakkuusasetusta voi laittaa 1-2 pykälää suuremmaksi, jolloin matalatkin äänet kuuluvat kunnolla kabinetin kaiuttimesta. Jos käytät suuria voimakkuuksia, yli 10, voi olla syytä käyttää 5 watin vastuksia. Tämä kytkentä pudottaa jonkin verran kaiuttimien impedanssia, ja teoriassa äänikortin vahvistimen näkemä kuorma kasvaa vastaavasti. Käytännössä sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, eikä kytkennästä ole mitään haittaa äänikortille.

Huomaa että tämä modifikaatio toimii vain vanhemmissa WPC koneissa, ennen DSC äänikorttia (Twilight Zone ja vanhemmat). DCS koneissa kaiuttimet on kytketty toisella tavalla eikä tämä kytkentä toimi niissä.


Takaisin